Hvordan udmærker man sig fra konkurrenterne i dette marked?

Denne tekst er alene henvendt til dig der importerer, producerer, eller sælger e-cigaretter!

Dualiteten - Fysiske butikker og webshops underbygger hinanden

Der bliver handlet rigtig meget online lige nu, selvom julen er forbi. Uanset næsten hvilken branche man spørger, bliver der sendt mange ordrer afsted. Det gælder alt lige fra aroma til e-juice og e-cigaret mods til hobbyartikler af den ene og anden art, kondisko og andet sportsudstyr. E-handel er kommet for at blive, og er man én af de webshopejere der både forstår at lægge det nødvendige mængde arbejde i projektet, og som samtidig har en god strategi, kan man have kronede dage lige nu. Læs mere herunder.

Der er næsten ingen grænser for, hvad man kan bygge en webshop op omkring lige nu. Tag bare den danske webbutik DV Liquids, som har specialiseret sig inden for produkter til e-cigaretter, som aroma til e-juice, e-cigaret mods og lignende. Ved at lægge hårdt arbejde i projektet, og sørge for at være på forkant med konkurrenterne, er de nu en af de førende forhandlere online, og har samtidig kunne åbne flere fysiske butikker rundt omkring i Jylland.

Sidstnævnte er et interessant fænomen. At det ”går den anden vej” så at sige. Da e-handel i første omgang blev en ting, ville mange nok sagtens kunne forudsige, at de store kæder ville kræve en bid af kagen. Men at det også kan gå den anden vej, hvor fx tidligere nævnte danske webshop åbner fysiske butikker; det må man da sige er et strålende eksempel på at e-handel er et lukrativt marked, hvor nye spillere kan få en chance for at slå deres navn fast, og hvor der ikke kun er plads til store forretningskæder og outletstores. Har du derfor lysten til at starte din egen webshop, der sælger noget helt andet end aroma til e-juice og e-cigaret mods, eller måske gå www.dvliquids.dk og lignende butikker i bedene, kan det bestemt godt lade sig gøre.