Advokatfirmaet Strauss & Garlik er specialister i sager om tvangsfjernelse

Tvangsfjernelse af børn er en frygtelig oplevelse for alle parter involveret. Hvis hele processen ikke håndteres med særdeles omhu, kan det have store konsekvenser for børnenes velbefindende og trivsel fremadrettet. Som forældre kan hele forløbet også være meget traumatisk, og det er derfor en god ide at få den rette hjælp. Hos Advokatfirmaet Strauss & Garlik forstår de den svære situation, en tvangsfjernelse er.

Tvangsfjernelse af børn

Hos Advokatfirmaet Strauss & Garlik finder du nogle af de mest kompetente advokater med speciale i sager om tvangsfjernelse af børn. Som forælder i en sag om tvangsfjernelse af dine børn, har du ret til hjælp. Uanset hvor du bor henne af i landet, står de klar til at hjælpe og håndtere din sag diskret og professionelt. Kontakt dem i dag på e-mail rh@advohus.dk og noter dit telefonnummer, så vil du indenfor kort tid blive ringet op af deres sekretær. Du kan også selv kontakte dem på telefon 87 80 12 68. Tvangsfjernelse af børn eller en tvangsmæssig anbringelse, som det også hedder, betyder at kommunen vælger at fjerne dit barn fra hjemmet. Afgørelsen træffes på baggrund af en indstilling fra kommunens socialrådgivere. Som forældre og værge har du ret til at få indsigt i alle papirerne i sagen samt udtale dig overfor udvalget i samarbejde med din advokat, inden en endelig afgørelse træffes.

Rådgivning i frivillig anbringelse

Et andet område Advokatfirmaet Strauss & Garlik beskæftiger sig med er frivillig anbringelse af børn og unge. Frivillig anbringelse er når forældre frivilligt giver samtykke til at få deres barn anbragt uden for hjemmet. Der kan være mange årsager til frivillig anbringelse, og det behøver nødvendigvis ikke at være forældrenes beslutning at anbringe barnet uden for hjemmet. Det kan ofte være, fordi de ønsker at samarbejde med kommunen og samtidig gøre det, der er bedst for deres barn. Hvis du som barn eller ung står i en situation med frivillig anbringelse, hvor du skal anbringes uden for hjemmet, så kan du få den nødvendige advokathjælp.

Du kan være enig eller uenig i anbringelsen. Hvis du er fyldt 15 år, kan kommunen og dine forældre ikke lave en frivillig anbringelse uden, du siger ja til det. Er du over 12 år, skal du altid høres om din mening. Inde på tvangsfjernelse.com kan du læse mere om hele processen, samt hvordan de hos Advokatfirmaet Strauss & Garlik kan hjælpe dig.